Gå direkte til innhold

Retningslinjer for innspill til HAV21

Ta utgangspunkt i bakgrunnsnotatene og notatet Ramme for HAV21 som beskriver hvilke spørsmål som ønskes besvart.

Innspillene skal være relativt kortfattede og bør holdes innenfor ca. fire sider (maksimum).

Mal

Innspillene skal følge den felles disposisjonen (malen) for FoU-strategien og besvare følgende punkter (overskrifter):

  1. Hovedbilde av dagens kunnskapsstatus
  2. Vurderinger
  3. Anbefalinger og forslag til tiltak

Det er åpent for å gi innspill til flere temaer/grupper. Hvis det er ønskelig å gi innspill til flere temaer, skal de sendes separat for hver gruppe.

Frist for innspill: 1. mars 2012

Innspillene sendes til hav21@forskningsradet.no 

Vennligst merk alle innspill med:

  • Avsender (Navn og institusjon)
  • Gruppe (Forskning for forvaltning, Havbruk, Fiskeri eller Mat)
Spørsmål underveis rettes til                 

Lars Horn

Nina Hedlund

Svein Hallbjørn Steien

Svein Hallbjørn Steien

Unni Røst

Generelle spørsmål                                   

Forvaltning

Havbruk

Fiskeri

Mat

 

Publisert:
05.12.2011