Gå direkte til innhold

Nyheter

HAV21-strategien lansert med entusiasme

Presentasjoner og bilder fra lansering av HAV21-strategien for fullsatt sal i Formidlingsrommet i Operaen 7. november er nå tilgjengelig.
Dato: 15.11.2012

Staker ut kursen for marin forskning

Norges posisjon som marin stormakt med strategisk beliggenhet i nordområdene, stiller krav til hvordan vi bør prioritere innenfor marin forskning.
Dato: 13.09.2016

Arbeidsgruppenes anbefalinger til høring

Rapportene fra HAV21s fire arbeidsgrupper er i dag lagt ut til gjennomsyn og kommentar - som et viktig skritt på veien mot en ferdig strategi i november.
Dato: 13.09.2016

Store muligheter for det marine Norge

Verdiskapingen i norsk biomarin industri kan seksdobles fra dagens 90 mrd. til 550 mrd. i 2050, går det fram av en ny rapport fra vitenskapsakademiene DKNVS o g NTVA.
Dato: 13.09.2016

Solid grunnlag for HAV21-strategi

Rapportene fra de fire arbeidsgruppene som behandlet innspillene som kom inn til HAV21-prosessen, danner et solid grunnlag for en HAV21-strategi.
Dato: 13.09.2016

Mange vil påvirke HAV21

En foreløpig grovtelling viser at det ble sendt inn omtrent 400 innspill til HAV21 innen fristen gikk ut 1. mars. - Over all forventning, sier strategigruppens leder Liv Monica Stubholt.
Dato: 13.09.2016

Sortering og gruppering av innspill

Fristen for innspill til HAV21 nærmer seg. Snart starter arbeidsgruppene jobben med å gjennomgå innspillene for å trekke ut essensen og strukturere og syntetisere innspillene til et samlet strategiutkast på de fire områdene. Orientering om dette tror vi kan være til hjelp i arbeidet med innspill.
Dato: 13.09.2016

Innspill til viktige politiske prosesser

Bakteppet for arbeidet med HAV21 er visjonen om at Norge i et langsiktig perspektiv skal være verdens fremste sjømatnasjon. Derfor er det viktig å løfte blikket i arbeidet med innspill til strategien.
Dato: 13.09.2016

– Ønsker innspill i full bredde!

Spørsmål om begrensninger, hvem som kan gi innspill og på hvilke temaer, sto sentralt da HAV21-sekretariatet møtte lokalmiljøene nylig. Til sammen deltok mer enn 400 personer på de åtte informasjons- og dialogmøtene rundt i landet i januar.
Dato: 20.01.2012

Arbeidsgruppene er oppnevnt

I samråd med Strategigruppen har Forskningsrådet nå oppnevnt medlemmer til de fire arbeidsgruppene innenfor HAV21: Forvaltning, Havbruk, Fiskeri og Mat.
Dato: 17.01.2012

Hav21-møter i åtte byer

I dagene 4. til 12. januar arrangerer Forskningsrådet informasjons- og dialogmøter om Hav21 i åtte byer, fra Stavanger i sør til Alta i nord.
Dato: 13.09.2016

Arbeidsgrupper oppnevnes

Arbeidsgrupper på de fire temaene forvaltning, havbruk, fiskeri og mat vil være sentrale i den første fasen av strategiprosjektet Hav21.
Dato: 13.09.2016

Delta i Hav21-prosessen

– Nå er det åpnet for å gi innspill til Hav21-prosessen, sier Lars Horn, leder av sekretariatet. – Postboksen på nettsidene er allerede åpen, og rett over nyttår inviterer vi til informasjons- og dialogmøter i åtte byer.
Dato: 13.09.2016

Skal legge strategi for marin forskning

– Jeg har kjempestore forventninger til Hav21, sa statsråd Lisbeth Berg-Hansen da hun møtte strategigruppen for Hav21 som hadde sitt første møte i Oslo 22. november.
Dato: 13.09.2016