Gå direkte til innhold

Arbeidsgruppenes anbefalinger til høring

Rapportene fra HAV21s fire arbeidsgrupper er i dag lagt ut til gjennomsyn og kommentar - som et viktig skritt på veien mot en ferdig strategi i november.

Liv Monica Stubholt Liv Monica Stubholt (Foto: Hydro) - Arbeidsgruppenes rapporter representerer et sentralt grunnlag for strategigruppens overordnede anbefalinger, sier strategigruppens leder Liv Monica Stubholt.

- Strategigruppen drøftet 4. september det første samlede utkast til sin endelige rapport. Arbeidsgruppenes rapporter ble verdsatt i strategigruppen som drøftet både forslag og prioriteringer i disse, forteller Stubholt. Hun legger til at det må arbeides videre med strategigruppens overordnede rapport fram mot overrekkelsen til Fiskeri- og kystministeren 7. november.

- Vår ambisjon er at arbeidsgruppenes rapporter skal speile hovedtrekkene i de mange gode innspillene vi fikk ved starten av arbeidet i vår. Rapportene står for arbeidsgruppenes egen regning, men vi inviterer nå til kommentarer og synspunkter, sier hun. 

- Alle innspill er velkomne! Men det er kort tid fram til ferdigstillelse, og dette setter noen begrensninger for i hvilken grad vi kan absorbere innspill av generell karakter, sier Liv Monica Stubholt.

Rapportene finner du her:

Rapporter og retningslinjer for kommentarer

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no

Kommentarer

Erna Wenche Østrem
17.09.2012

Et særlig viktig område fra et "innovasjon i offentlig sektor perspektiv, er de punktene som er trukket fram i avsnittet"Spesifikk teknologi/kunnskap som kan virke utløsende".
Dette er godt avstemt med utkastet til "Policy for Forskningsrådets arbeid med innovasjon i offentlig sektor"

 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
13.09.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016