Gå direkte til innhold

HAV21-strategien lansert med entusiasme

Presentasjoner og bilder fra lansering av HAV21-strategien for fullsatt sal i Formidlingsrommet i Operaen 7. november er nå tilgjengelig.

Åpning og presentasjon av strategien v/Liv Monica Stubholt: HAV21 - en nasjonal marin FoU-strategi PDF - 2,2 MB  

Fra seminaret 7.1.2012 Liv Monica Stubholt presenterte HAV21s hovedanbefalinger. (Foto: Therese Farstad)

Liv Monica Stubholt overrakte HAV21-strategien til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen som takket for arbeidet og så fram til å lese dokumentet.

Lisbeth Berg-Hansen Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen takket for HAV21-strategien. (Foto: Therese Farstad) Medlemmer i strategigrupper presenterte deretter HAV21-strategien ut fra sitt perspektiv med vekt på hvordan kan den brukes framover.

Strategien bli presentert med Norges blå historie og framtidsvisjoner som bakteppe, fortalt av Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch i SALT


fra seminaret 7.11.2012 Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen formidlet vår blå historie. (Foto: Therese Farstad)

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
09.11.2012
Sist oppdatert:
15.11.2012