Gå direkte til innhold

HAV21

Staker ut kursen for marin forskning

Norges posisjon som marin stormakt med strategisk beliggenhet i nordområdene, stiller krav til hvordan vi bør prioritere innenfor marin forskning.

Styrket marin forskning i nordområdene er ett av de områdene strategigruppen HAV21 peker på i den samlede marine forskningsstrategien som ble overrakt fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen torsdag 7. november.

Fra overrekkelsen 7.11.12 - Jeg liker tittelen; _3FoU-strategi for en havnasjon av format_3, sa Lisbeth Berg-Hansen da hun fikk overrakt HAV21-strategien av Liv Monica Stubholt. (Foto: Therese Farstad)  

– Jeg er svært spent på å lese anbefalingene fra HAV21, og ser fram til å involvere berørte departementer og den marine næringen når arbeidet skal følges opp. Hvis vi skal lykkes i framtiden, er det ingen tvil om at vi trenger en målrettet satsing innenfor forskning og utvikling, sier fiskeri- og kystministeren.

– Det er heller ikke tvil om at myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer må samarbeide framover om å løfte marin kunnskapsutvikling. Dette berører flere departementer, og flere engasjerte statsråder kan være en fordel når vi skal ta dette videre i sjømatmeldingen, ny forskningsmelding og framtidig budsjettarbeid, påpeker hun.

Viktig for Forskningsrådet

– Hav21 strategien vil være viktig i vårt videre programutviklingsarbeid, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet. Han viser til at den bredt sammensatte strategigruppa har greid å bli enige om viktige prinsipper på tvers av særinteresser.

– Dette legger et godt grunnlag for tverrfaglig forskning på viktige satsingsområder, fremholder han.  
 

– Fantastiske muligheter

Strategidirektør Liv Monica Stubholt i Kværner har ledet strategigruppen HAV21:

Liv Monica Stubholt - Marin forskning er noe av det mest framtidsrettede vi kan satse på, mener Liv Monica Stubholt. (Foto: Kværner) – De norske havene gir fantastiske muligheter for å høste naturens ressurser. Sjømatnæringen er sammen med offshorenæring og skipsfart en av de tre viktigste norske næringsklyngene. Det må vi bygge videre på, sier hun.

– Samtidig trenger vi kunnskap for å forvalte havet slik at også kommende generasjoner kan nyte godt av det, understreker Stubholt.

– Det er ikke likegyldig hva vi forsker på i Norge, og heller ikke likegyldig hvilke temaer vi velger for å bli best i klassen. Marin forskning er noe av det mest framtidsrettede vi kan satse på, sier Stubholt.

Hun viser til at vår bruk og forvaltning av havet har betydning både nasjonalt og internasjonalt.

– Vår strategiske beliggenhet i nord gjør at Norge omfattes med stor, internasjonal interesse. Det stiller krav til hvordan vi bør prioritere innenfor marin forskning, sier hun.

Som eksempel viser hun til behovet for å styrke det juridiske grunnlaget for å forvalte ressurser, ivareta Norges interesser og kvalitetssikre beslutningsprosessene.

– Norge er internasjonalt ledende innenfor marin naturvitenskapelig forskning. Det gir oss et godt grunnlag for å forvalte og bruke havet med respekt, omtanke og langsiktighet. Vi må hegne om og videreføre denne styrken, sier Stubholt.

 Med HAV21-strategien håper hun å få også jurister og samfunnsvitere på banen.

– Stryket samfunnsvitenskapelig forskning er viktig for å bidra til bedre beslutningsgrunnlag for regulering, forvaltning og verdiskaping knyttet til kyst- og havområdene, påpeker Liv Monica Stubholt.

Fra seminaret 7.11.12 Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnessen Busch i SALT formidlet kystens historie og bant sammen presentasjonene under HAV21-lanseringen. (Foto: Therese Farstad)  

HAV21 – fakta
Regjeringen ved Fiskeri- og kystdepartementet nedsatte høsten 2011 en strategigruppe for å utvikle forslag til en samlet strategi for all marin forskning de kommende årene.


Faksimile strategirapport

  • Strategien ble lansert i Oslo 7. november. 
  • Hav21 anbefaler 7 prioriterte områder for marin FoU for å kunne innfri næringsmessige og politiske mål for marin sektor.  
  • Strategigruppen har hatt 18 medlemmer fra forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv over hele landet.  
  • Bredt sammensatte arbeidsgrupper innenfor forvaltning, fiskeri, havbruk og mat har bearbeidet ca. 400 innspill fra en rekke miljøer og gitt sine anbefalinger til strategigruppen.   
  • Norges forskningsråd har vært sekretariat for HAV21.

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
07.11.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016