Gå direkte til innhold

Hav21s strategigruppe

Det er oppnevnt en bredt sammensatt strategigruppe som skal lede arbeidet med Hav21.
Gruppen ledes av Liv Monica Stubholt og har medlemmer fra forskningsmiljøer, miljøorganisasjoner, offentlige etater og næringsliv.

Medlemmer i strategigruppen

 • Liv Monica Stubholt (leder)
  Administrerende direktør, Aker Clean Carbon
 • Tore Nepstad
  Administrerende direktør, Havforskningsinstituttet
 • Liv Holmefjord
  Fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet
 • Torger Reve
  Professor, Handelshøyskolen BI
 • August Fjeldskår
  Fisker
 • Alf Helge Aarskog
  Konsernsjef, Marine Harvest
 • Åse Aulie Michelet
  Konsulent
 • Harald Gjein
  Administrerende direktør, Mattilsynet
 • Hill-Marta Solberg
  Fylkesmann i Nordland
 • Unni Steinsmo
  Konsernsjef, SINTEF
 • Olaf Styrvold
  Professor, Universitetet i Tromsø
 • Christina Abildgaard
  Avdelingsdirektør, Norges forskningsråd
 • Arne Karlsen
  Administrerende direktør, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond
 • Helge Drange
  Professor, Universitetet i Bergen/Bjerknessenteret for klimaforskning
 • Nina Jensen
  Fagsjef, WWF
 • Cecilie von Quillfeldt
  Seniorrådgiver, Norsk Polarinstitutt 
 • Yngve Svarte
   Avdelingsdirektør, Direktoratet for naturforvaltning
 • Signe Nåmdal
  Avdelingsdirektør, Klima- og forurensningsdirektoratet
Publisert:
19.10.2011